Hydrofobizace

Hydrofobizace kamene, hydrofobní impregnace kamene, hydrofobní impregnace kamenné dlažby, hydrofobní impregnace kamenných obkladů je zajišťována naší firmou Kamenický Servis® dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému OBTEGO®, WEISS®.

Hydrofobizace

Při použití běžné hydrofobní impregnace dochází k vytvoření povrchového ochranného filmu, který slouží k ochraně prosakování kapalin. Tato hydrofobní ochranná vrstva je bohužel málo odolná proti mechanickému poškození, otěru a postupně tak ztrácí svoje účelové kladné vlastnosti. Navíc je také postupně snižována odolnost proti mrazu a často dochází k narušení soudržnosti vrchní vrstvy kamene.

DŮLEŽITÉ je si uvědomit, že téměř všechny (nano) hydrofobní impregnace / nátěry jsou určeny pro kamenné, betonové, dřevěné či keramické povrchy a to bez ohledu na složení a chemické vazby podlahového materiálu. Složení je založeno na bázi – SiO2 (nano částice křemíku), silanů, siloxanů, vodných rozpouštědlových složek, olejů, teflonových složek avšak = JEDNÁ SE O TZV. UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ.

Ochranné hydrofobní impregnační nátěry lze členit do skupin podle mnoha hledisek. Základní rozdělení definuje norma ČSN EN 1504-2 a to na hydrofobní impregnace a impregnační nátěry. Norma používá slovo „nátěr“ v užším významu. Hydrofobní impregnace vytváří povrch odpuzující vodu. Póry a kapiláry jsou vnitřně potaženy, avšak nejsou zaplněny (viz obr. 1). Na povrchu kamene se nevytváří film a dochází jen k malé nebo vůbec žádné změně vzhledu. Při impregnaci se snižuje porozita povrchu kamene a dochází k jeho zpevnění. Póry a kapiláry jsou částečně, nebo úplně, zaplněny (viz obr. 2).

Hydrofobizace 

HYDROFOBIZACE KAMENE

Hydrofobizace je postup, díky kterému se vytvoří na materiálu vrstva, která odpuzuje vodu. Je nezbytné, aby byl materiál porézní a dokázal tak nasát hydrofobizační prostředek. Ten je bezbarvý a postrádá také jakýkoliv specifický zápach. Prostředek se obvykle natírá, ale aplikován může být také postřikem či v případě menších předmětů i ponořením. Menší potíží může být možné odlišné zbarvení ošetřeného materiálu, který se dostal do kontaktu s vodou, od materiálu, který ošetřen nebyl. Tento problém ale vymizí v okamžiku uschnutí. Délka, po kterou hydrofobizační prostředek účinkuje, je u jednotlivých materiálů odlišná, ale obecně se jedná o roky v případě použití kvalitních a certifikovaných výrobků.

Hydrofobizace – odborně řečeno změna fyzikálně-chemických vlastností daného materiálu, která podstatně zvyšuje smáčecí úhel pro vodu. To znamená, že voda na povrchu hydrofobizovaného materiálu vytváří drobné kapičky, které se nevpíjí do podkladu. Hlavním cílem hydrofobizace je snížení kapilární nasákavosti. Hydrofobizační prostředky bývají aplikovány nátěrem, postřikem, volným smáčením povrchu, u menších předmětů i ponořením nebo vzlínáním.

Hydrofobizace a s tím související spotřeba je závislá na porezitě ošetřovaného materiálu, obvykle se pohybuje v rozmezí 0,1 – 1,0 l/m2. U velmi porézních materiálů může být i vyšší. Na množství naneseného prostředku závisí nejen samotná vodoodpudivost – hydrofobita povrchu, ale i hloubka, do které se prostředek dostane. Větší hloubka penetrace hydrofobizačního prostředku podporuje životnost výsledné hydrofobizace. Životnost hydrofobizace je závislá na druhu použitého materiálu, řádově se jedná o roky a to pouze u kvalitnějších produktů.

HYDROFOBIZACE KAMENE – WEISS®

WEISS Steinpflege je rakouská firma s vlastním vývojovým zázemím unikátních receptur ochranných systémů a výrobce vysoce kvalitní chemické povrchové ochrany pro kamenné, keramické a umělé kamenné povrchy. Hlavní koncepce firmy spočívá ve vývoji a výrobě povrchové ochrany pro kamenné a keramické podlahy. Těžištěm této koncepce je přesné přizpůsobení povrchové ochrany příslušnému povrchu s doporučením následné údržby.

Hydrofobizace

WEISS Steinpflege ochranny systém vyniká svoji komplexní škálou unikátních produktů značky WEISS®, které  čistí, chrání, zušlechťují a pečují o povrchy a podlahy. Pokud tedy hledáte řešení, například jak ochránit vaši podlahovou či dlažbovou krytinu před obecným znečištěním a skvrnami nebo dodat vašemu povrchu vysoce kvalitní a trvalý ochranný štít, jste na správném místě.

Výrobky firmy WEISS Steinpflege jsou ukázkou vynikajícího výkonu  čistících a ochranných produktů tržního a technologického lídra. Jsou to technologicky špičkové, moderní produkty pro přírodní a umělé kameny, beton, teraco, kameninu, keramiku atd. Produkty společnosti WEISS Steinpflege jsou vyráběny podle nejmodernějších standardů. Široká a kompletní paleta produktů umožňuje provádět na všech kamenných a keramických površích kompletní renovační, čistící, ošetřovací a ochranné práce.

Všechny hydrofobní impregnace jsou na vodní bázi, jsou tudíž velmi ohleduplné k životnímu prostředí, neobsahují rozpouštědla, nebezpečné látky a jsou pachově neutrální. Účinnou ochrannou složkou hlavních impregnací jsou fluoropolymery, které vytvářejí velmi odolný povrch s odolností vůči vodě, mastnotám, olejům a voskům. Aplikace je prováděna v transparentní nebo zvýrazňující úpravě.

PŘEHLED POUŽÍTÍ A APLIKACE HYDROFOBIZACE – WEISS®

  • kamenné obklady
  • přírodní materiály – obklady / fasády / ploty
  • kamenné střechy
  • kamenné sokly
  • minerální obklady
  • cotto obklady
  • památkově chráněné povrchy
  • leštěné obklady

TECHNICKÉ LISTY

OBTEGO P-4
WEISS GS GRUNDSCHUTZ – Hydrofobní impregnace
WEISS FS PRO – Ochranná transparentní impregnace pro žulu a tvrdé horniny
WEISS FS PREMIUM – Ochranná transparentní_impregnace pro silně savé kameny
WEISS GS GRUNDSCHUTZ – Hydrofobní impregnace