Penetrace

Penetrace kamene, penetrace kamenných schodů,  penetrace žuly, penetrace pískovce, penetrace mramoru, penetrace dlažby OBTEGO P-3, penetrace s obsahem impregnace OBTEGO P-4, penetrace betonových dlažeb, penetrace teraco dlažeb, penetrace kamenných dlažeb, penetrační nátěry betonových dlažeb a kvalitní příprava povrchu je zajišťována naší firmou dle přísných certifikačních norem institutu IICRC a profesionální systému OBTEGO®, WEISS®.

Penetrace

Beton, teraco, kámen a minerální dlažbové povrchy se penetrují z různých důvodů. Ve většině případů je třeba povrch chránit proti vodě a dalšímu opotřebení vlivem povětrnostních či zátěžových podmínek či je nutné snížit prašnost či vylepšit vzhled cementových, minerálních povrchů. Penetrační hmoty se od sebe navzájem liší co do složení, odolnosti vůči chemikáliím, mechanické a zátěžové odolnosti a především funkční životnosti. Dle našich zkušeností  je vhodné nepodcenit přípravu povrchu, protože beton není zrovna ideálním materiálem z hlediska přilnavosti se svrchními nátěrovými hmotami tzv. barevnými povlaky – nátěry.

Penetrace kamene a dlažby je velmi podstatná část finální úpravy kamene a minerálních dlažeb na cementové bázi (portlandský cement & vápenné složky) či na bázi magmatických vyvřelin či hornin. Penetrace povrchu kamene a dlažby je vhodným prostředkem k jeho odizolování proti zemní vlhkosti. Penetrace je vlastně pronikání nosného média (vody, silikátů a dalších chemikálií) do podkladu. Penetrační hmota obsahuje účinnou látku, která zajišťuje po aplikaci nátěru trvanlivost požadovaných vlastností podkladu. Penetračním nátěrem proto připravujeme podklad před následnou povrchovou úpravou, zpevňujeme jej, sjednocujeme nasákavost a zvyšujeme přilnavost a především kotvení nátěrového (barevného či transparentního) systému do podkladu.

Penetrace dlažby a kamenných povrchů se provádní kvůli vlastnostem podkladu a přilnavosti či spojení krycí finální vrstvy.  Penetraci lze tedy  přirovnat k základovým nátěrům například kovových či metalických povrchů. Nejdůležitější je pro správné provedení podkladové úpravy betonových povrchů vhodný výběr penetračního systémů. Ten musí vždy chemicky odpovídat konkrétní povrchové úpravě, ale i vlastnostem podkladu a ideálně jeho chemickému složení. Do penetračního nátěru je dokonce možné přidat trochu barvy, kterou budeme později povrch natírat či finálně uzavírat. Pozor – nevhodný je výběr penetrace od takzvaných odborníků ze stavebních super a hypermarketů. Prodají vám klidně cokoli, ačkoliv z stavařské, natěračské a jiné řemeslné praxe však tito zaměstnanci obchodů často neví vůbec nic.

Penetrace

Naše firma je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Británie a Německa.

Penetrace kamene a dlažby, penetrace betonových dlažeb, repase betonových dlažeb, čištění a ochrana betonových dlažeb vyžaduje vhodné a odpovídající technologické zázemí prováděcí kamenické firmy a dlouhodobé zkušenosti a poznatky z oblasti vývoje a změn stavebního a kamenického trhu. Díky rychlým změnám z hlediska technologického vývoje to je vskutku náročná disciplína, jelikož se materiálová a technologická nabídka obměňuje a však toto je naše práce. Nutno uvést, že příčinou mnohých chybných použití moderních technologií je i nízká technologické prováděcí disciplína při realizaci, nedostatečné odborné znalosti projektantů a dokonce někdy i záměrné preferování určitých technologií.

Penetrace kamene a dlažby, penetrace betonových dlažeb dlažeb zkoumá a hodnotí také tvrdost povrchového materiálu betonových dlažeb dle Mohsovi stupnice tvrdosti, která vyjadřuje schopnost jednoho materiálu rýt do druhého. Byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem a slouží pro určení tvrdosti látek.

Penetrace

Penetrace betonové dlažby a systém OBTEGO®

Penetrace dlažby proniká hluboko do povrchu, reaguje s volným vápníkem nacházejícím se v dlažby, dochází k hydrataci na krystalickou strukturu připomínající sklo a vytváří hydrát křemičitanu vápenatého (CSH). Póry jsou “zaskleny” a vytvrzují horní vrstvu dlažby. Tím se beton stává odolnější a méně náchylný́ na prášení.  Díky této základní ochranně povrchu dochází ke:

Penetrace

 • Zvýšení odolnosti proti opotřebení
 • Zvýšení odolnosti proti kyselinám
 • Zvýšení teplotní odolnosti
 • Snížení tvorby prachu
 • Snížení pronikání kapalin
 • Ochrana proti korozi výztuže
 • Povrchy jsou lépe čistitelné a zvyšuje se lesk
 • Doba schnutí 1-2hod
 • Penetrace na bázi vodního skla OBTEGO P-3
 • Penetrace s obsahem impregnace OBTEGO P-4

Penetrace kamene a systém WEISS®

Penetrace

 • Speciální penetrace na vodní bázi
 • Ochrana před zabarvením
 • Penetrace před spárováním
 • Redukuje rizika změny formy kamene
 • Lehká forma ochranné impregnace
 • Snížení pronikání kapalin
 • Ochrana proti korozi výztuže
 • Doba schnutí 1-2hod

Penetrace kamene a dlažby nezpůsobuje žádné nebo jen nepatrné barevné změny povrchu. Absorpce vody se sníží a povrch zůstává otevřený pro difúzi. Systém penetrace je použitelný́ pro všechny vápencové povrchy, jako jsou například broušené / leštěné a hlazené betonové dlažby / potěry, teracové dlaždice / teraco, atd. Aplikace jsou např. průmyslové dlažby, obchodní prostory, logistická centra, supermarkety a v soukromých domech, vnitřní i venkovní použití.

TECHNICKÉ LISTY

OBTEGO P-3
OBTEGO P-4
WEISS INSTALL – Speciální impregnace – penetrace před spárováním